Tiểu Sử

TIỂU SỬ QUỸ KHUYẾN HỌC

Đã mấy năm gần đây cuối thế kỹ 20, những địa phương, nhiều dòng họ cả nước đã sớm thành lập Hội Khuyến học.

Những địa phương những dòng họ đó đã khơi đậy phong trào thi đua: Trò trò thi đua, nhà trường thi đua, cha mẹ thi đua, người người thi đua… Thi đua, thi đua đưa chất lượng học tập chất lượng thực chất tiến bộ rõ rệt.

Cuối mỗi năm học, số học sinh tiên tiến xuất sắc, học sinh giởi Trường, Huyện, Tỉnh, Học sinh đậu vào các trường Cao Đẳng, Đại học nhiều hơn trước.

Các học sinh giỏi đó, học sinh tiên tiến đó được cả họ tộc đón mừng, tuyên dương kèm theo phần thưởng khích lệ xứng đáng.

Để hòa chung với khí thế thi đua đó của cả nước của các dòng họ, Qũy khuyến học Thanh Mai Ngày Nay cũng được sinh ra để làm nhiều việc khuyến khích cho con cháu thi đua học tập tốt ở tất cả các ngành học mẫu giáo, phổ thông, Cao Đẳng, Đại Học. Đó là lịch sữ sinh ra Quỹ Khuyến Học Thanh Mai Ngày Nay.

Xuất phát từ tâm cháu Nguyễn Việt Dũng, nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Việt Nam có ý tưởng tạo một nguồn kinh phí ban đầu gây quỹ là : 20 triệu đồng.

Nguồn vốn của Quỹ khuyến học Thanh Mai Ngày Nay dựa vào lòng hảo tâm của tất cả các cá nhân tròng vào ngoài dòng họ quan tâm đến đóng góp công, sức, tiền bạc xây dựng cho quỹ ngày càng dồi dào, có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, làm giấy lên phong trào cả dòng họ hừng hực khí thế sôi nỗi thi đua rèn luyện chất lượng giáo dục cho con cháu ngày nay và mai sau

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s