HÔM NAY: VÀO CHÙA THĂM PHẬT


Nguồn: Tượng Phật – sự tích và cách bài trí tiêu biểu trong ngôi chùa cổ ở Bắc Bộ Việt Nam.
Chủ biên: Lê Văn Thao. Nxb Thế Giới, Hà Nội, 2008.

About thanhmaitoday

Thanh Mai Today Foundation - Quy Khuyen Hoc Thanh Mai
This entry was posted in Kiến Trúc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s