Lễ Trao Giải

LỄ TRAO GIẢI KHUYÊN HỌC THANH MAI NGÀY NAY

Hòa trong niềm vui chung của tổ quốc chào mừng năm học mới, Đó cúng là lúc mà hội khuyễn học Thanh Mai Ngày nay hân hoan mở tiêc trao giải thưởng cho các cháu thi đậu vào các trường ĐH –Cao Đẳng  và những cháu có thành tích học tập tốt trong năm học  vừa qua.

 Đây là lần đầu tiên và cúng là màn mở đầu cho quý khuyễn học  Thanh Mai Ngày Nay đi vào hoạt động,

Tuy Nhiên quý khuyễn học đã được đông đảo mọi người trong dòng họ, trong xã, và ở
các nơi khác nhiêt liêt tham gia và hường ứng

Về tham dữ buổi lễ gồm có:

Chủ tịch Hội khuyễn học : Nguyễn Thanh Hậu

Chủ đâu tư:  T/M  Nguyễn Hải Đăng

Bí thư đảng ủy xã Thanh Mai: Nguyễn Văn Hùng

Ban văn Hóa Xóm

Xóm Trưởng

Và tất cả các con cháu trong  dòng họ,

Buổi lễ đã thông qua quyết định khen thưởng của 15 cháu trong đó có 2 cháu đậu ĐH, 1 Cháu đậu CĐ và 1 gia đình vượt khó.

 

STT GIA ĐÌNH DANH SÁCH THƯỞNG DANH HIỆU  PHẦN THƯỜNG
1 NGUYÊN VĂN NHÀN NGUYỄN NGỌC KHẢI ĐH xây dựng VINH               500,000
2 NGUYỄN VĂN LAM NGUYỄN THỊ TRÀ LY ĐH kinh tế tp HCM               500,000
3 NGUYỄN VĂN SÁNG NGUYỄN THỊ MÙI Đậu cao đằng               400,000
4 NGUYÊN ViỆT ĐỨC NGUYÊN THỊ HÀ AN Học sinh giỏi lớp 8               150,000
5 NGUYỄN ViỆT DŨNG NGUYÊN THỊ NHẬT MINH Học sinh giỏi lớp 1               100,000
6 NGUYÊN ViỆT ĐỨC NGUYÊN THỊ NGỌC MAI Học sinh giỏi lớp 2               100,000
7 NGUYỄN VĂN LAM NGUYỄN TRÀ LY Học sinh  tiến tiến cấp 3               100,000
8 NGUYỄN VĂN LAM NGUYỄN MINH HƠI Học sinh tiên tiến cấp 2                 70,000
9 NGUYỄN VĂN SÁNG NGUYỄN THỊ THÚY Học sinh tiên tiến cấp 2                 70,000
10 NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN QuỐC Học sinh tiên tiến cấp 1                 50,000
11 NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN THỊ HiỆP Học sinh tiên tiến cấp 1                 50,000
12 NGUYỄN ViỆT DŨNG NGUYÊN QUANG HUY Học sinh tiên tiến lơp 1 –  L4                 50,000
13 NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN CHƯỞNG  Học sinh tiên tiến cấp 1- L5                 50,000
14 NGUYÊN VĂN NHÀN NGUYÊN VĂN CÔNG Bé giỏi                 50,000
15 NGUYÊN ViỆT ĐỨC Nguyễn THỊ PHƯƠNG LINH Bé giỏi                 50,000
16 NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN HẠNH Gia đình vượt khó               100,000

Trong lễ trao giải mọi người đã được nghe những lời tâm  sự rất chân thành  của Chủ Tịch, Đại diện quỹ và ban văn hóa xã

Lễ trao giải đã kết thúc tốt đẹp và nhận được những sàng vỗ tay nồng nhiệt
của tất cả mọi người,

Quỹ khuyễn học Thanh Mai Ngày hữu hẹn sẽ đạt được những kêt quả tốt sau này, Càng ngày càng có nhiều con em  đâu các trường ĐH, Học sinh giỏi,

Ngoài ra quý cúng khuyễn khích những nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ quý ngày được nhiều hơn.

Thanh mai: Ngày 02 / 09 /2010

About thanhmaitoday

Thanh Mai Today Foundation - Quy Khuyen Hoc Thanh Mai
This entry was posted in Lễ Nghi, Thông Báo and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s