HỘI KHUYỄN HỌC THANH MAI NGÀY NAY

  DANH SÁCH NHẬN GIẢI THƯỜNG KHUYỄN HỌC  –
NGÀY 02 THÁNG 9 2010
STT GIA ĐÌNH DANH SÁCH THƯỞNG DANH HIỆU  PHẦN THƯỜNG
1 NGUYÊN VĂN NHÀN NGUYỄN NGỌC KHẢI ĐH xây dựng VINH               500,000
2 NGUYỄN VĂN LAM NGUYỄN THỊ TRÀ LY ĐH kinh tế tp HCM               500,000
3 NGUYỄN VĂN SÁNG NGUYỄN THỊ MÙI Đậu cao đằng               400,000
4 NGUYÊN ViỆT ĐỨC NGUYÊN THỊ HÀ AN Học sinh giỏi lớp 8               150,000
5 NGUYỄN ViỆT DŨNG NGUYÊN THỊ NHẬT MINH Học sinh giỏi lớp 1               100,000
6 NGUYÊN ViỆT ĐỨC NGUYÊN THỊ NGỌC MAI Học sinh giỏi lớp 2               100,000
7 NGUYỄN VĂN LAM NGUYỄN TRÀ LY Học sinh  tiến tiến cấp 3               100,000
8 NGUYỄN VĂN LAM NGUYỄN MINH HƠI Học sinh tiên tiến cấp 2                 70,000
9 NGUYỄN VĂN SÁNG NGUYỄN THỊ THÚY Học sinh tiên tiến cấp 2                 70,000
10 NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN QuỐC Học sinh tiên tiến cấp 1                 50,000
11 NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN THỊ HiỆP Học sinh tiên tiến cấp 1                 50,000
12 NGUYỄN ViỆT DŨNG NGUYÊN QUANG HUY Học sinh tiên tiến lơp 1 –  L4                 50,000
13 NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN CHƯỞNG  Học sinh tiên tiến cấp 1- L5                 50,000
14 NGUYÊN VĂN NHÀN NGUYÊN VĂN CÔNG Bé giỏi                 50,000
15 NGUYÊN ViỆT ĐỨC Nguyễn THỊ PHƯƠNG LINH Bé giỏi                 50,000
16 NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN HẠNH Gia đình vượt khó               100,000
Tổng cộng            2,390,000
Advertisements

About thanhmaitoday

Thanh Mai Today Foundation - Quy Khuyen Hoc Thanh Mai
This entry was posted in Thanh Mai, Thông Báo and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s