Thanh Mai mùa thu hoạch lúa

Sau một chuyến tác nghiệp về quê, chúng tôi đã ghi  lại được hình ảnh của quê hương Thanh Mai today đã có nhiều thay đổi.

Cánh Dồng Lúa Quê Hương Đang mùa thu hoạch

Cơ  giới hớa trong nông nghiệp

Tận Dụng lúc trời năng, Mọi người phơi lúa trước khi mang về nhà

Máy móc đã dần thay thế cho sức người.

Bà cụ 92 Tuổi cung tham gia thu hoạch mùa

Và những cánh đồng lũa đã được thu hoạch xong, chỉ còn lại gốc lúa

Advertisements

About thanhmaitoday

Thanh Mai Today Foundation - Quy Khuyen Hoc Thanh Mai
This entry was posted in Thanh Mai and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s